Kimlik Bildirme Kanunu

Kimlik Bildirme Kanunu Nedir?

Kimlik Bildirim Programı Kanunu 13/07/1979 yılı 14944 nolu resmi gazetede yayınlanan kanununda 1999 yılında yapılan değişiklikle 30 yatak ve üzeri konaklama tesisleri ve hastaneler için ek bir düzenleme getirmiştir. Bu düzenlemeyle EGM ve Jandarma bölgesinde bulunan tesisler tesislerinde konaklayan kişilere ait kimlik bilgilerini EGM bölgesi için AKBS programı, Jandarma Bölgesi için ise KBS programı üzerinden internet yoluyla gönderilmesine geçilmiştir. Resmi gazetede yayınlanan düzenleme aşağıdaki gibidir. Ek Madde 1 - (Değişik: 08/10/1999 - 23840 s. R.G./Yön.) 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 2 inci maddesinde sayılan tesislerden; otel, motel ve tatil köyleri ile 30 yatak üzerinde kapasitesi olan özel veya resmi konaklama yerleri ve yatarak tedavi uygulayan özel sağlık müesseseleri, KONAKLAMA YERİ KAYIT DEFTERİ (Form:7)' nde yer alan bilgileri günlük bilgisayar çıktısı almak ve çıktıları sorumlu işleticiye onaylatıp beş yıl süreyle muhafaza etmek kaydıyla, İçişleri Bakanlığının ve ilgili diğer Bakanlıkların da görüşünü alarak özelliklerini tespit edeceği bir bilgisayar programında tutabilirler. Bu yerlerdeki bilgisayar çıktıları KONAKLAMA YERİ KAYIT DEFTERİ (Form:7) yerine geçer. Tespit edilecek bilgisayar programı günün şartlarına ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak tespit usulüne uygun olarak değiştirilebilir.


Kimlik Bildirimi için Tesisler Ne Yapacak?

Öncelikle tesisiniz için Bilgisayar, yazıcı ve internet bağlantısı gerekmektedir. Ardından bağlı olduğunuz emniyet birimine başvurarak size özel tahsis edilecek tesis kodunuz alacaksınız. Kimlik Bildirim programınızı (polis bölgesi için AKBS jandarma bölgesi için KBS) ile bunların kullanımı için gerekli olan şifreli dosyanın hazırlanması için 3T Kimlik Bildirim Programını kurduktan sonra gönderim yapmaya hazırsınız.

Kimlik Bildirim programını buradan indirip kullanabilirsiniz. Sorularınız için 0850 455 1217 nolu hattımızdan irtibata geçebilirsiniz.